24 ORAS… Common sa Mayaman at Mahirap

Yes, ang mayaman at mahirap na tao ay parehong may 24 oras, natutulog, gumigising, kumakain, napapagod, etc.

Pero bakit magkaiba sila ng kalagayan sa buhay? Siguro iisipin mo kasi simula pa lang meron na silang kaya sa buhay, maaring tutoo yan pero hindi sa lahat ng pagkakataon. 

Si Henry Sy, mayaman ba siya simula pagkabata niya? Nagbabantay lang siya ng maliit na sari-sari store at naglalako din siya ng kanilang paninda sa Divisoria.

Hindi naging dahilan ang kahirapan ng buhay para kay Henry Sy para magpatuloy siyang magsikap upang makaahon sa kahirapan.

Sa kabilang dako naman ang mahirap ay tinanggap na nila ang kahirapan ng buhay! Kung wala kang ambisyong makaahon sa kahirapan forever ka na lamang malulugmok sa kalagayan na yan.

Kaya’t napaka halaga ng Mind Setting sa buhay ng tao, ito ang pinaka manibela o timon ng iyong buhay. Kung ayaw mo ng buhay sa kaliwa pwede mong ibaling sa kanan. Ang iba nahirati na sa kanilang kalagayan sa buhay.

Maraming paraan upang magkaroon ng magandang buhay kung gugustuhin lamang at pagsikapan.

Magsilbi nawa itong “Eye Opener” sa bawa’t taong naghahangad na gumanda ang buhay. Tandaan natin ang Mayaman maayos ang kalagayan sa buhay dahil sa 24 oras na pagsusumikap.

IKAW… Kaya mo riing gawing maayos ang iyong buhay, meron ka ding 24 oras.

For more details you can PM Me or Like & Share my Facebook Page…

https://facebook.com/ferondigitalmastery

Leave a Reply